ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI EWOLUCJI

Zgodnie z założeniami ewolucji podstawą kultury są procesy biologiczne, podobnie jak przejawy życia powstają w oparciu o zjawiska zachodzące w materii nieożywionej. Życie rozpoczęło się w pewnym mo­mencie jako wynik procesów nieorganicznych; po­dobnie kultura powstała w oparciu o udoskonalone procesy biologiczne. Od chwili powstania procesów kulturowych zachowanie człowieka zaczęło zależeć od cech przekazywanych z pokolenia na pokolenie — i sposób jego życia stał się odmienny od pozostałego świata zwierzęcego. Każdy osobnik ludzki jest wynikiem dwóch zespo­łów cech dziedzicznych. Jeden z nich można nazwać somatyczny, a drugi — pozasomatyczny. Dziedziczne cechy somatyczne są dziedzictwem biolo­gicznym i zależą od genów i chromosomów. Odziedzi­czony zespół pozasomatyczny jest dziedzictwem kultu­rowym i zależy od systemu symboli używanych przy porozumiewaniu się. Pomiędzy obydwoma zespołami dziedzicznymi istnieje szereg analogii.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)