WIELE GATUNKÓW ZWIERZĄT

Wiele gatunków zwierząt wykazuje cechy społecz­ne, przejawiające się w tym, że poszczególne osobniki tego samego gatunku współdziałają w dążeniu do jednego lub różnych, lecz skoordynowanych celów. Poza społeczeństwem ludzkim najbardziej roz­winięte są społeczeństwa owadów. Jednak spo­łeczności owadów i kręgowców różnią się w sposób zasadniczy. Działanie owadów jest oparte wyłącznie na instynkcie. I chociaż kolonie termitów, mrówek lub pszczół mogą zawierać wiele tysięcy osobników, to jednak stanowią one jedną rodzinę składającą się z matki (królowej) i jej licznego potomstwa. Przepro­wadzone analogie pomiędzy populacjami owadów i i kręgowców są przypadkowe, a uderzające podobieńs­twa są niekiedy wynikiem odmiennego rozwoju ewo­lucyjnego.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)