WIADOMOŚCI O ZACHOWANIU

Dlatego szympansy są często hodowane w ogrodach zoologicznych, a znacz­
ną ich liczbę wyhodowano w warunkach umożliwia­jących dokładne obserwacje rozwoju i zachowania. Od roku 1930, gdy R. M. Yerkes zorganizował pra­cownię biologii Naczel­nych w Orange-Park na Florydzie, szympansy są tam przedmiotem do­kładnych badań. Zgro­madzono wiele informa­cji o zachowaniu i fizjo­logii tych najbardziej podobnych do człowieka zwierząt.Wiadomości o zacho­waniu dzikich szym­pansów są nieliczne, ze względu na ogromne trudności przeprowa­dzenia obserwacji. Ży­ją one w małych grup­kach, składających się z 4-14 osobników, pra­wdopodobnie w rodzi­nach poligamicznych, w skład których wcho­dzi jeden dojrzały sa­miec i jedna lub wię­cej dojrzałych samic oraz ich młode.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)