W CHEMII I FIZYCE

Nauki fizyko­chemiczne zajmują się materią i nieożywionymi siłami działającymi we wszechświecie, nauki biolo­giczne — specyfiką procesu życia, zaś nauki spo­łeczne procesami związanymi z kulturowym roz­wojem ludzkości. Możliwe, że kiedyś będzie można wytłumaczyć zachowanie człowieka w społeczeństwie w oparciu o pojęcia biologiczne i — jeszcze dalej idąc w oparciu o pojęcia fizykochemiczne. Lecz w chwili obecnej jesteśmy jeszcze bardzo dalecy od takich możliwości, a wymienione grupy nauk stosują odmienne metody badań i zajmują się odmiennymi za­gadnieniami. Istnieje jednak ścisła łączność pomiędzy tymi naukami. Fizyka i biologia mają bowiem wiele punktów wspólnych, podobnie jak biologia i nauki społeczne. Biochemia i biofizyka używają w swoich dziedzinach ściśle określonych pojęć, a pozostałe dzie­dziny są bardziej opisowe.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)