U SSAKÓW

U ssaków występuje zawsze współżycie samicy z młodymi, ponieważ są one przez długi okres czasu zależne od matki. Podobnie ze względu na zapłodnie­nie, musi występować przynajmniej okresowe współ­życie samicy z samcem. Również współżycie pomiędzy młodymi osobnikami jest nieuniknione, ponieważ U większości ssaków rodzi się jednocześnie kilkoro młodych lub — przy porodach pojedynczych -— na­stępny potomek przychodzi na świat zanim poprzedni osiągnie niezależność. U większości gatunków poje­dynczy samiec współżyje z kilkoma samicami i ich potomstwem. Rzadziej spotyka się grupy ssaków skła­dające się z większej liczby samców, samic i ich mło­dych. Do sprawnego funkcjonowania takiej populacji konieczne są wymienione poprzednio typy współży­cia. Ten rodzaj ugrupowania społecznego jest specjal­nie interesujący ze względu na prawdopodobne podo­bieństwo do wczesnych okresów rozwojowych populacji ludzkiej.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)