TRADYCYJNA PSYCHOLOGIA

Nie ma ściśle zarysowanych granic pomiędzy psy- chosocjologią, antropologią społeczną i socjologią. Róż­nice kątów widzenia, stosowanych metod i wchodzą­cych w ich zakres problemów najłatwiej wyjaśnić na podstawie rozwoju historycznego każdej z tych róż­nych nauk. Tradycyjna psychologia zajmuje się zacho­waniem poszczególnych osobników. Antropologia roz­poczęła swe istnienie badaniami egzotycznych skupisk ludzkich: rzadkich plemion o nietypowych drogach rozwoju, a przez związek z archeologią prehistoryczną także badaniami nad przeszłością rodzaju ludzkiego. Socjologia początkowo badała organizację i rozwój cy­wilizacji, jak np. strukturę klas społecznych, zjawisko urbanizacji, instytucje religijne i nauczania. Granice pomiędzy tymi naukami stają się coraz mniej wy­raźne, chociaż w dalszym ciągu są one uchwytne.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)