SŁUSZNOŚĆ POGLĄDÓW

Większość dzisiejszych antropologów i biologów przyznaje słuszność poglądom A. R. Wallace’a co do podobnego stopnia rozwoju umysłowego ludzi różnego pochodzenia, pomimo wyraźnych różnic kulturo­wych — a K. Darwinowi, że powstanie gatunku ludz­kiego mieści się w zjawiskach przyrodniczych. Przy rozpatrywaniu różnic pomiędzy ludźmi konieczne jest rozróżnianie pojęcia możliwości i pojęcia osiągnięć. Ponadto trzeba uwzględ­niać pojęcie preadaptacji. Wiemy, że Eskimos lub mieszkaniec puszcz afrykań­skich po przeszkoleniu może prowadzić samolot rów­nie dobrze jak Europejczyk lub Japończyk, a przy odpowiedniej wiedzy i mając właściwy materiał może go również zbudować. Nie stwierdza się oznak ewo­lucji biologicznej człowieka od czasów sprzed ty­sięcy lat, gdy człowiek z Cro-Magnon wykonywał swe malowidła na ścianach jaskiń w południowej Francji i Hiszpanii .

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)