SIŁY SELEKCJI

R. Wallace, który przez szereg lat przebywał wśród pierwotnych ludów w górnym dorzeczu Ama­zonki, w Indii i na Malajach, doszedł do wniosku, że prymitywni ludzie odznaczają się taką samą inteli­gencją jak on sam lub jakikolwiek inny Europej­czyk. Wierzył, że pomimo różnych kultur i odmienne­go sposobu życia ich możliwości są zbliżone do na­szych. Przepaść pomiędzy małpą a jakimkolwiek czło­wiekiem jest olbrzymia. A. R. Wallace nie wyobrażał sobie w jaki sposób można by ją „przekroczyć” za pomocą procesu selekcji naturalnej. Jakie siły tej se­lekcji mogły rozwinąć w lasach tropikalnych możność konstruowania maszyn lub komponowania symfonii, tj. doprowadzić do rozwoju umysłu ludzkiego. Osta­tecznym wnioskiem A. R. Wallace’a było to, że praw selekcji naturalnej (odkrytych przez niego i K. Dar­wina) nie można stosować do ewolucji człowieka, a ludzie są wyjątkami w środowisku prawidłowo dzia­łających praw przyrody. Przeciwnie, K. Darwin wie­rzył, że człowiek jest zjawiskiem naturalnym i jego rozwój przebiegał zgodnie z prawami natury.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)