ROZPATRYWANIE ZJAWISK

Przy rozpatrywaniu zjawisk kulturowych nasuwa pytanie, czy są one związane z organizmem czło­wieka, czy też z wpływami środowiska, w którym on żyje? Każda odpowiedź będzie pewnym uproszczeniem w zależności od przyjęcia psychologicznego lub antro­pologicznego punktu widzenia. Psycholodzy wykazują tendencję do ujmowania kultury jako jednego z wy­ników wpływu środowiska na otoczenie. Rozpatrują oni reakcje osobnika wobec jego środowiska kulturo­wego, w jaki sposób dostosowuje się on do niego by względnie! harmonijnie mógł współżyć z otoczeniem bez wywołania konfliktów i na tym, jak osobnik przy­stosowuje się do warunków bądź jak ulega frustracji. Przeciwnie, antropolodzy wykazują tendencję do uwa­żania kultury i człowieka za jedną całość. Jeśli badają Diaków na Borneo lub Hopi w Stanach Zjednoczonych i opisują ich sposób życia, to analizują i ich przysto­sowanie do środowiska i kultury.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)