RÓŻNICE GEOGRAFICZNE

Różnice geograficzne można z łatwością wytłuma­czyć w kategoriach pojęć genetycznych. Ponieważ nowa mutacja może rozprzestrzeniać się tylko w populacjach będących z nią w kontakcie, a więc grupy ludności izolowane przez czynniki geograficzne mają swoje własne historie rozwoju. Prowadzi to do tak dużych różnic, że w pewnych przypadkach przy ponownym kontakcie nie mogą się ze sobą połączyć, ponieważ wytworzyły się odmienne gatunki. Jeżeli gatunek zamieszkuje jeden kontynent o różnych kli­matach, mutacja korzystna w jednym środowisku może być niekorzystna w innym. Stanowi to przyczynę zróż­nicowania geograficznego na jednym kontynencie. Wielu badaczy ewolucji przyjmuje, że główną przyczyną przekształcenia jednorodnej populacji w kil­ka odmian są czynniki geograficzne. Zdumiewające jest więc, dlaczego ludzie żyjący w tak odmiennych warunkach geograficznych pozostali jednym gatun­kiem, a nie wytworzyli wielu gatunków.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)