RASY LUDZKIE

Prawdopodobnie w tym samym okresie czasu dostał się do Australii pozostał tam w prawie całkowitej izolacji.Można wyciągnąć wniosek, że Homo sapiens był rozprzestrzeniony na powierzchni kuli ziemskiej wy­starczająco długo do wytworzenia podgatunków, ale izolacja nie była dostateczna, aby powstały odrębne gatunki.Klasyfikacja ras ludzkich nie jest ostatecznie ustalona. Waha się ona pomiędzy prymitywnym po­działem na rasy „białe”, „czarne” i „żółte”, a bardzo skomplikowanymi podziałami, uwzględniającymi po kilkadziesiąt typów ludzkich C. S. Coon, S. M. Garn, B. Birdsell, w dokładnym przeglądzie właści­wości fizycznych człowieka wyróżniają 30 „ras”, jed­nak zaznaczają, że równie dobrze mogliby podzielić ludzi na 50 typów. Dla naszych ogólnych rozważań wystarczy podział na parę zasadniczych typów raso­wych: kaukazoidalny, negroidalny, mongoloidalny,amerykańskich Indian i australoidalny.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)