PODOBNE ZACHOWANIE

Podobnie, zachowanie seksualne u wszyst­kich znanych nam ludów jest regulowane przez zwy­czaje i kulturę. Wszędzie istnieją zasady, według któ­rych zawierane są małżeństwa i zakazy przeciwko związkom nieodpowiednim, jakkolwiek pomiędzy tym co jest uważane za nie właściwe istnieją ogromne róż­nice. Człowiek jest wyjątkiem pośród zwierząt, po­nieważ ma stały popęd seksualny, a także wyjątkiem ze względu na możliwość ograniczenia swego popędu przez kult czystości. Ogromną u rozmaitych ludów różnorodność form indywidualnych i społecznych, do­tyczących tak rozrodu jak i zachowania seksualnego, nie zawsze można uzasadnić biologicznie, ale u podstaw tych wszystkich zwyczajów leży wspólny dla wszyst­kich istot żywych pęd do rozmnażania. Często jest za­gadką, co w tym splocie różnorodnych form jest pier­wotne, instynktowne, „naturalne” dla człowieka.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)