OBSERWOWANE ZACHOWANIA

C. R. Carpenter zaob­serwował, że stada wyjców unikały się wzajemnie, a jeżeli zetknęły się na pograniczach swoich terenów, rozpoczynały energiczną „walkę” dźwiękową, trwa­jącą aż do ustąpienia jednej z grup. Jeżeli samotne samce „kawalerowie” usiłowali dołączyć się do które­goś ze stad zostały usuwane lub — w wyjątkowych przypadkach po licznych próbach — przyjmowane. Wynika więc, że zachowanie wyjców było ściśle zwią­zane z terenem, pomimo że obszary zajmowane prze­suwały się powoli, lecz stale i chociaż w pewnych przypadkach tereny działania poszczególnych stad zachodziły na siebie. Przywiązanie do obszaru za­mieszkania u współczesnych Naczelnych jest intere­sujące w związku z ewolucją człowieka. Wykopaliska wykazują, że wielu praludzi ginęło śmiercią gwał­towną z rąk swoich współplemieńców. Jest to zrozu- miałe, jeżeli przyjmie się, że ludzie pierwotni pro­wadzili tryb życia społeczny i terenowy, podobny do obserwowanego u cebidów wyjących, z tą różnicą, że zamiast dźwiękami walczyli bronią.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)