NAUKI BIOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Łączność pomiędzy naukami biologicznymi i spo­łecznymi wynika z biologicznych podstaw zjawisk kulturowych. Możemy się zajmować różnicami pomię­dzy człowiekiem jako członkiem świata zwierzęcego i człowiekiem — twórcą kultury. Jeden z krańcowych punktów widzenia przyjmuje, że zachowanie ludzi jest uwarunkowane środowiskiem kulturowym, a jego przystosowanie do świata zwierząt ma znacznie mniej­sze znaczenie. Druga krańcowość zakłada, że jeżeli człowiek jest tak wyraźnie jednym ze zwierząt, to wszystkie zjawiska z nim związane powinny mieć podłoże biologiczne. Prawda leży najprawdopodobniej po środku. Człowiek zachował swą zwierzęcą strukturę, która — chociaż zmodyfikowana — jest podstawą jego działania. Na przykład odżywianie i rozmnażanie są powszechnymi przejawami życia spotykanymi u wszyst­kich zwierząt. Ale wiele obyczajów człowieka, związa- zanych z odżywianiem i życiem seksualnym, nie może być uzasadnione jedynie danymi biologicznymi.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)