MOŻLIWOŚCI I OSIĄGNIĘCIA

Trudniejsze do stwierdzenia niż wytwarzanie narzędzi jest używanie ognia. Pierw­sze ślady ognisk znaleziono w jaskiniach Choukoutien, gdzie wykryto szczątki człowieka pekińskiego, inaczej zwanego Sinanthropus. Wykopaliska te pochodzą naj­prawdopodobniej ze środkowego okresu plejstocenu. Oceniając powierzchownie człowieka można już stwierdzić, jak ogromna różnica istnieje pomię­dzy nim a innymi zwierzętami. Człowiek zamieszkał i rozprzestrzenił swoją kulturę prawie na całej kuli ziemskiej, niezależnie od klimatu i warunków życia. Pod wpływem jego działalności zmienił się krajobraz znacznej części powierzchni naszej ziemi. Można uwa­żać, że „wąwozy” Manhattanu są pozbawione piękna w porównaniu ze zjawiskami przyrody, np. Z Wielkim Kanionem Colorado, lecz pomimo to wywołują równie silne wrażenie, choć powstały w znacznie krótszym okresie czasu w wyniku świadomego działania czło­wieka.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)