ISTNIEJĄCE HIPOTEZY

Istnieją hipotezy podające, że powstała ona w wyniku naśladowania dźwięków wydawanych przez zwierzęta lub z dźwięków naturalnych, którymi zadawano py­tania i udzielano odpowiedzi, albo też z emocjonal­nych okrzyków. Dotąd nie mamy wiadomości czy istoty uważane za ludzi, których ślady odkryto w wykopaliskach, posłu­giwały się mową. Natomiast mowa wszystkich żyją­cych obecnie ras ludzkich ma złożoną budowę i różni się zdecydowanie od okrzyków sygnałowych wydawa- nych przez małpy czy też inne zwierzęta, niezależnie od tego na jakim poziomie kultury materialnej znaj­duje się badana populacja. Na przykład narzecza pierwotnych szczepów australijskich i języki ludów europejskich wykazują tylko nieduże różnice w stop­niu rozwoju. Na podstawie badań nad występującymi obecnie na całym świecie wieloma językami można określić kierunek zachodzących w nich zmian, lecz nie można z tych badań wyciągnąć wniosków powsta­nia naszej mowy.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)