EWOLUCJA CZŁOWIEKA

Były bar­dziej pojętne niż dzieci człowieka do wieku, gdy za­chowanie dzieci stawało się zależne od posługiwania się mową. Młode szympansy reagowały odpowiednimi czynnościami na szereg słów, lecz wysiłki mające na celu nauczenie ich wymawiania wyrazów były bez­skuteczne. Przyczyny te nie miały podłoża anatomicz- nego, lecz po prostu w swym rozwoju psychicznym nie dochodziły one do okresu naśladowania i wyda­wania dźwięków, przez który przechodzi każde dziecko ludzkie. Darwin publikując w roku 1871 „Pochodzenie człowieka” oparł swą teorię ewolucji na pod­stawie badań przeprowadzonych na żyjących ludziach i innych Naczelnych, nie brał natomiast pod uwagę wykopalisk. Uważał on, że „…wielka przerwa w łań­cuchu gatunków pomiędzy małpami i człowiekiem może nie być nigdy przekroczona z powodu niedo­statecznych danych wykopaliskowych”. Lecz jego dzieło stworzyło nastrój opinii przychylny znalezieniu „brakującego ogniwa”. Pod wpływem tej opinii ar­cheologowie zaczęli przede wszystkim doceniać zna­czenie wykopalisk kostnych.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)