CZŁOWIEK JAKO GATUNEK

Wszyscy żyjący ludzie należą do jednego biologicz­nego gatunku Homo sapiens. U organizmów rozmna­żających się płciowo pojęcie „gatunk u” oznacza populację podobnych osobników, które mają lub są zdolne do posiadania wspólnego potomstwa i które od­dziela się od innych zbliżonych populacji niemożnością wzajemnego krzyżowania się. Wyrażenie „rzeczywista lub potencjalna” możność posiadania potomstwa zostało użyte, ponieważ w rzeczywistości większość osobni­ków z jednego terenu nie ma możliwości krzyżo­wania się z osobnikami z innych terenów. W większo­ści przypadków badacz musi kierować się danymi po­średnimi lub przypuszczeniami. Jeżeli uważa, że poszczególne organizmy mogłyby mieć potomstwo, gdy­by nie były rozdzielone przeszkodami geograficznymi, jak np. morze, nazywa je jednym gatunkiem. Jeżeli różnice są tak wielkie, że organizmy przypuszczalnie nie mogłyby mieć wspólnego potomstwa, klasyfikuje je jako dwa oddzielne gatunki.

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)