CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA

Pozostaje ciągle otwarte pytanie — co odróżnia czło­wieka od innych zwierząt? Jakie są cechy specyficzne dla gatunku ludzkiego? Jaka cecha lub zespół cech odróżnia człowieka od pozostałych gatunków zwierząt? Spróbujemy omówić je wyliczając kolejno cechy fi­zyczne, cechy zachowania i charakterystykę kulturo­wą. Prawdopodobnie nie uda nam się uniknąć pomie­szania cech zasadniczych z cechami błachymi.Najbardziej swoiste cechy człowieka są wyni­kiem jego pionowej postawy i dwunożną lokomocją ciała. Charakterystyczny dla człowieka chód na tyl­nych kończynach, umożliwiający w każdej chwili wy­konywanie za pomocą przednich kończyn rozmaitych czynności lub noszenia przedmiotów, pociąga za sobą liczne zmiany anatomiczne. Nogi człowieka, w prze­ciwieństwie do nóg małp i innych Naczelnych, są znacznie dłuższe niż ręce .

Witam! Miło mi gościć Cie na moim serwisie poświęconym medycynie mojej pracy i największej pasji. Informacje jakie tutaj znajdziesz, to ciekawostki z medycznego światka. Zapraszam do lektury i komentowania! Jeśli potrzebujesz porady to skorzystaj z formularza kontaktowego!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)